Πρόσφατα στο Crowdcollekt
Φορτώνει...
Προβλήθηκε πριν 4 μήνες 3 εβδομάδες

Η καταλογοράφηση βασίστηκε στον δεύτερο τόμο. Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή από τις...

Προβλήθηκε πριν 5 μήνες 3 ημέρες

Edition:1st ed. Electronic reproduction. Bibliographies Indexes:Includes bibliographical...

Προβλήθηκε πριν 5 μήνες 3 ημέρες

Edition:1st ed. Electronic reproduction. Bibliographies Indexes:Includes bibliographical...

Προβλήθηκε πριν 6 μήνες 4 εβδομάδες
Προβλήθηκε πριν 6 μήνες 4 εβδομάδες
Προβλήθηκε πριν 7 μήνες 1 εβδομάδα

Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος και μελετάται η
ανάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής...

Προβλήθηκε πριν 7 μήνες 1 εβδομάδα
Προβλήθηκε πριν 7 μήνες 1 εβδομάδα
Προβλήθηκε πριν 7 μήνες 1 εβδομάδα

"Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ελεύθερος
εις τας χείρας μου την 1ην Δεκεμβρίου 1974"....

Προβλήθηκε πριν 7 μήνες 1 εβδομάδα

"Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ελεύθερος
εις τας χείρας μου την 1ην Δεκεμβρίου 1974"....

Προβλήθηκε πριν 7 μήνες 1 εβδομάδα

Ευρωπαική Ένωση Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ Λογότυπο Υπουργείου Ανάπτυξης
H Πράξη "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.