Πρόσφατα στο Crowdcollekt
Φορτώνει...
Προβλήθηκε πριν 10 μήνες 2 εβδομάδες

ΑΕΙ: στήριξη Παπανδρέου στις αλλαγές Στο υπουργείο
Παιδείας εκφράζονται φόβοι ότι το...

Προβλήθηκε πριν 1 έτος 4 μήνες

Η καταλογοράφηση βασίστηκε στον δεύτερο τόμο. Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή από τις...

Προβλήθηκε πριν 1 έτος 5 μήνες

Edition:1st ed. Electronic reproduction. Bibliographies Indexes:Includes bibliographical...

Προβλήθηκε πριν 1 έτος 5 μήνες

Edition:1st ed. Electronic reproduction. Bibliographies Indexes:Includes bibliographical...

Προβλήθηκε πριν 1 έτος 6 μήνες
Προβλήθηκε πριν 1 έτος 7 μήνες

Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος και μελετάται η
ανάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής...

Προβλήθηκε πριν 1 έτος 7 μήνες
Προβλήθηκε πριν 1 έτος 7 μήνες

"Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ελεύθερος
εις τας χείρας μου την 1ην Δεκεμβρίου 1974"....

Προβλήθηκε πριν 1 έτος 7 μήνες

"Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ελεύθερος
εις τας χείρας μου την 1ην Δεκεμβρίου 1974"....


Ευρωπαική Ένωση Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ Λογότυπο Υπουργείου Ανάπτυξης
H Πράξη "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.